Medal im. Profesora Kazimierza Demela
 PLENG

0

Wstęp
prof. Kazimierz Demel
Statut
Wniosek
Laureaci

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Akwarium Gdyńskie
MIR

Statut Medalu im. Profesora Kazimierza Demela